Energideklaration.org

Rådgivning om energideklaration och energibesiktning av energiexpert för husägare

Blekinge

Företag med  energiexperter och verksamhet i Blekinge

anticimex.jpg
Ackrediterade av SWEDAC med behörighetsområde normal flerbostadshus och småhus. Lämnar åtgärdsrapport med kostnadskalkyl på föreslagna åtgärder.

Anticimex AB
Tostarpsvägen 50-8
374 92 Asarum
Patrik Andersson
Tfn 0454-588 800
byggnadsmiljo.asarum@anticimex.se
www.anticimex.se

dantek.jpg

Det personliga företaget med hög tillgänglig och stor erfarenhet av att optimera fastighetsteknik.

KVALITETSPOLICY
Vi skall i dialog och samråd med uppdragsgivare på ett förtroendefullt sätt leverera efterfrågade tjänster så att de uppfattas som prisvärda, kvalitetssäkrande och utvecklande.

MILJÖPOLICY
Våra tjänster skall vara ett stöd för våra uppdragsgivare att optimera sin energianvändning och därigenom bidra till mindre miljöpåverkan.

Dantek Konsult AB
Anders Runström
Åkervägen 17
791 43 Falun
023-625 55
070-266 94 50
E-post: info@dantekkonsult.se
www.dantekkonsult.se

energibyran.jpg
Energibyrån är ett ackrediterat kontrollorgan för energideklarationer i enlighet med Boverkets krav. Vi utför energideklarationer men kan också erbjuda andra tjänster för effektiv energianvändning.

Energibyrån Q AB
Skeppsbron 14
62157 Visby
Tfn: 0498 – 21 41 51
info@energibyran.se
www.energibyran.se

structor.jpg
Structor kan som oberoende konsult erbjuda olika tjänster inom energi såsom energideklarering, inventeringar, analyser, besiktningar, beräkning av energieffektiviserande åtgärder och beräkning av energibehov jämfört med kraven i BBR12.

Kontaktpersoner:
Johanna Fridenberger
Tel: 019 – 676 26 34
Mobil: 070 – 693 01 35
johanna.fridenberger@structor.se
Michel Lezin
Tel: 08 – 522 979 19
Mobil: 070 – 693 54 04
michel.lezin@structor.se
www.structor.se