Energideklaration.org

Rådgivning om energideklaration och energibesiktning av energiexpert för husägare

Välkommen

Energideklaration berör den som är ägare av
– Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätt.
– En villa som säljs
– En annan byggnad som hyrs ut.
Alltså hyres- eller bostadsrätter som till exempel kontor, butiker, hotell, en- eller tvåbostadshus
– Specialbyggnad över 1 000 kvadratmeter.
Exempelvis simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer.

Vad ska göras
– Du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration.
– Du ansvarar för att ta fram det underlag som krävs och lämnar detta till en energiexpert.
Det behövs uppgifter om
byggnaden, ritningar, ombyggnader, isolering, fönster, golvarea
energianvändning, el, olja, fjärrvärme osv så uppdelad som möjligt, kyla och värme, tappvatten, pumpar, fläktar fastighetsel.
antal lägenheter och boende
obligatorisk kontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden.
radonmätning har utförts

– Om det saknas uppgifter behövs en genomgång med dig, och eventuellt besiktning av byggnaden.
– Behövs det får du kostnadseffektiva åtgärdsförslag.
– Energiexperten ser till att energi -deklarationen registreras och ger dig ett exemplar.
– En sammanfattning av uppgifterna ska du sätta upp så att alla besökare eller boende i byggnaden kan ta del av den.

När ska det göras
Nu!
Alla byggnader som berörs ska vara deklarerade innan 31/12 2008
utom villorna, de ska vara deklarerade vid en försäljning efter 31/12 2008
Du får
– En bra genomgång av ditt hus ur en energiaspekt.
– Har du arbetat medvetet med att minska förbrukningen får du det dokumenterat och kan stolt hänga upp ett officiellt anslag i entren.
– Har du inte ett aktivt energiarbete får du ett mycket bra tillfälle att börja minska dina utgifter

flerbost1.jpg