Energideklaration.org

Rådgivning om energideklaration och energibesiktning av energiexpert för husägare

Skåne

Företag med  energiexperter och verksamhet i Skåne

anticimex.jpg
Ackrediterade av SWEDAC med behörighetsområde normal flerbostadshus och småhus. Lämnar åtgärdsrapport med kostnadskalkyl på föreslagna åtgärder.

Anticimex AB Malmö
Agnesfridsvägen 193
213 75 Malmö
Kent Stenbeck
Tfn 040-40 20 00
byggnadsmiljo.malmo@anticimex.se
www.anticimex.se

Ackrediterade av SWEDAC med behörighetsområde normal flerbostadshus och småhus. Lämnar åtgärdsrapport med kostnadskalkyl på föreslagna åtgärder.  

Anticimex AB Helsingborg
Florettgatan 27 D
254 67 Helsingborg
Tony Wong
Tfn 042-495 45 60
byggnadsmiljo.helsingborg@anticimex.se
www.anticimex.se

Ackrediterade av SWEDAC med behörighetsområde normal flerbostadshus och småhus. Lämnar åtgärdsrapport med kostnadskalkyl på föreslagna åtgärder.  

Anticimex AB Kristianstad
Kabelvägen 22
291 62 Kristianstad
Patrik Andersson
Tfn 044-790 64 40
byggnadsmiljo.kristianstad@anticimex.se
www.anticimex.se

cison.JPG    

CiSon Energirevision AB ackrediteringsnummer 7504
Tremansvägen 3A
236 36 HÖLLVIKEN
Kontaktperson: Christer Isberg
E-post: energirev@telia.com
Tfn 0708-47 02 03

energibyran.jpg
Energibyrån är ett ackrediterat kontrollorgan för energideklarationer i enlighet med Boverkets krav. Vi utför energideklarationer men kan också erbjuda andra tjänster för effektiv energianvändning.

Energibyrån Q AB
Skeppsbron 14
62157 Visby
Tfn: 0498 – 21 41 51
info@energibyran.se
www.energibyran.se

schildts.gif
Med över 30 års erfarenhet i VVS-branschen med energibesparing som huvudinriktning arbetar vi på ett konstruktivt och effektivt sätt. Vi arbetar enbart med energideklarationer. Av skäl för oberoende utför vi inga andra konsult- eller entreprenadtjänster. Vi är certifierade av Swedcert och ackrediterade av SWEDAC.    

Schildts i Åstorp AB
Box 77
Knutsgatan 7-9
265 21 Åstorp
Tel: 042 – 674 20
Mobil: 070 – 594 96 96
www.schildts.se
E-post: info@schildts.se